За нас


„ЕКСЛИФТ СЕРВИЗ” ЕООД е динамично развиваща се фирма в областта на поддръжката и ремонт на асансьорни уредби.

Фирмата е вписана в Регистъра на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност, с регистрационен номер „С823“.

Основната идея при създаването на фирмата е качествено и навременно обслужване на своите клиенти, като за това се грижи висококвалифициран и опитен персонал. Нашите техници имат над-десет годишен стаж във бранша и зад гърбът си имат стотици оправени и поддържани асансьори.

Нашите техници са преминали всички степени на обучение за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори“. Оборудвани са с професионални инструменти и апаратура, които в комбинация с дългогодишния им опит и нашите партньори позволяват бързо диагностициране на повредата и отстраняването и в най-кратък срок.

Благодарение на ХИБРИДНИЯ си начин на придвижване(авто,мото и обществен транспорт) ние осигуряваме минимално време за реакция и отговаряме на най-строгите изисквания на Наредбата за Безопасна Експлоатация и Технически Надзор на Асансьори.