Услуги


24 часа аварийна служба за изваждане на заседнали пътници

 

Редовни функционални прегледи, технически обслужвания и ремонт на асансьорни уредби, както е според Наредбата за Безопасна Експлоатация и Технически Надзор на Асансьори-НБЕТНА.

 

Контрол на достъпа за асансьорни уредби

 

Реновиране и модернизация (ретрофит) на стари асансьорни уредби

 

      Монтаж на GSM комуникация–инсталиране и поддържане на двустранна разговорна връзка с аварийния екип.

 

Оптимизиране на консумацията на електроенергия на асансьорните уредби

 

 

*Цените на предлаганите услуги се изготвят индивидуално, само след ПЛАТЕН оглед и консултация при клиента